Depressie

Depressie is een benaming voor een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust en een neerslachtige gemoedstoestand. Termen als somber, lusteloos, verlies van interesse en weinig kunnen genieten horen bij deze aandoening.
Daarnaast zijn er nog andere klachten die bij een depressie veel voorkomen, zoals angstklachten, schuldgevoelens, concentratieklachten en gedachten aan de dood.

Oorzaken van een depressie zijn divers. Depressie die volgt op een lichamelijke ziekte, bv. kanker. Of depressie d.m.v. een wijziging in de hersenen, bv hormonen. Of een depressie ontstaat psychisch door traumatische gebeurtenissen in verleden of heden.

Hoe zou het zijn als je de emoties die je negatief noemt, met dezelfde openheid verwelkomt als de emoties die je als positief bestempelt?

Depressie is een alarmsignaal dat aangeeft dat er iets in je psyche om meer bewustzijn vraagt. Een wekservice van je diepste wezen. Hoe zou het zijn als je je weer energieker voelt?  We werken aan hoe je goed en gericht kunt ontspannen, hoe je je energie over een dag verdeelt, hoe je goed naar jezelf kunt leren luisteren en hoe je anders en meer positief kunt kijken naar alles in en om jou heen. Een behandeling is niet alleen in woorden, maar ook genezend aanraken en je energieveld verlichten, schonen.

Het is zo belangrijk om opnieuw balans te vinden in jouw leven, een re-balancing voor je wisselvallige stemmingen. Zodat jij weer leert te voelen en zo je doen en laten weer in eigen hand krijgt en jezelf niet meer voorbijloopt.

Een nieuw evenwicht met als hoofdfactor; bewust leven! Bewust leven helpt enorm om in je leven met de stroom mee te zwemmen i.p.v. tegen de stroom in. 

Als dingen niet lopen zoals je zou wensen, mag je best even in de put zitten of medelijden hebben met jezelf. Maar niet te lang! Er is altijd een keuze:

  • Je blijven richten op wat je ‘niet’ hebt (baan/huis/liefde), of
  • Probeer de positieve zijde van de situatie te vinden.

Met andere woorden: Beschouw het glas halfvol i.p.v. halfleeg. We vragen je niet naïef of overdreven optimistisch te zijn. Maar wanneer we ons concentreren op positieve gedachten, hebben we een grotere kans emotioneel, psychisch, fysiek en spiritueel in evenwicht te zijn.

Op die manier naar dingen kijken is geen gave maar een keuze die je vandaag kan nemen en ook iedere dag kunt her-bekrachtigen.