Holistisch

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Holistisch komt van het woord Holos dat ‘heel’ betekent.

En zo is het. Met alle respect voor de specialisten onder ons, zit aan specialisme een risico. Als specialist ben je namelijk heel goed onderbouwt op 1 of meerdere onderdelen van het menselijk lichaam (bv nieren, uroloog). Het risico is dat je vanuit die koker visie alles probeert te verklaren en daarmee het totaal plaatje verliest.

Wij kijken naar het wezen in zijn/haar totaliteit, en behandelen op fysiek, psychisch, emotioneel, sociaal en spiritueel niveau. We maken bewust en dat is de basis voor verlichting en genezing.

Holistische therapie

Specialisme versus holisme: Wij geloven dat de betere artsen, therapeuten/coaches en healers allemaal intuïtie, instinct of hoe je het ook noemen wilt, gebruiken als onderdeel van hun genezing – instrumentarium.

Natuurlijk kan intuïtie nooit de plaats innemen van een goede wetenschappelijke verantwoorde diagnose. Maar zoals een mens veel meer is dan een reeks bio-chemische processen, zo zou een arts meer moeten zijn dan een machine die naar de symptomen kijkt en dan als vanzelf met een diagnose en behandelplan komt. Als dat alleen genoeg zou zijn om iemand te genezen, zouden computers ook wel voor dokter kunnen spelen….Er is naar onze mening meer aan de hand dan slechts A + B = C. (m.a.w. symptomen + kennis = diagnose)

Niet alleen de symptomen, maar de hele patiënt (lichamelijke, psychische en soms spirituele redenen) moet voor genezing in aanmerking worden genomen. Niet alleen kennis voldoet het gaat ook om wijsheid (wat echt iets anders is dan kennis) en ervaring. Daarbij is het van groot belang om in afstemming met de patiënt uit te zoeken welke behandelmethode het beste past.

Onze behandelmethode maakt bewust en geeft inzicht. In combinatie met volledige aandacht en helder weten/voelen, leidt dit tot innerlijke groei, ontwikkeling en heling.

Heling is een proces wat gericht is op het herstel van verstoorde harmonie op alle niveaus. Vergelijk het met een muziekinstrument dat pas zuivere klanken kan produceren als deze goed gestemd is.